Henkilötietolain ( 523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen e-tunnus Oy (y-tunnus 2552868-8)
c/o Visma Services
Hatanpään Valtatie 26 A 4
33100 Tampere

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Lasse Paananen

3. Rekisterin nimi

e-tunnus.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon liittyviin tarkoituksiin, verkkopalvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, maksunvalvontaan ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, sähköpostiosoite, osoite, tilinumero, puhelinnumero, veroprosentti, henkilötunnus, kotikunta ja muut asiakkaan ilmoittamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot kerätään käyttäjiltä joko asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksen tähän tekee lain pakottamat viranomaisille annettavat tiedot.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten salauksin, huomioiden kuitenkin teknisten toimenpiteiden kustannukset. Rekisteröidyllä on kerran vuodessa maksuton tiedonsaantioikeus.